O projektu Okusi hrvatske tradicije

Okusi Hrvatske tradicije je zajednički projekt koji se realizira u partnerskom odnosu Županijskih - lokalnih Turističkih zajednica i tvrtke DMK Vall042 s ciljem obogaćivanja turističke ponude i razvoja novih turističkih proizvoda. Okusi i mirisi lokalnih kuhinja, vrhunskih vina, pića i domaćih poljoprivrednih proizvoda danas su nezaobilazna sastavnica koja određuje vrijednost i kvalitetu turističke ponude određenog prostora. I upravo razvoj turističke ponude utemeljene na tim pretpostavkama sadržaj je ovog projekta. Pri tom ponudu u oblasti eno-gastronomskog turizma sagledavamo kao širi pojam koji ujedinjuje poljoprivredu, gastronomiju, enologiju i kulturu i čini je izuzetno važnom sastavnicom održivog razvoja sredine.

Osnovni cilj je unapređenje ponude tradicijskih lokalnih jela, pića i proizvoda u dnevnoj ponudi ugostiteljskih objekata te na toj osnovi sadržajniji razvoj eno-gastronomskog turizma

Glavni cilj je označavanje (labeling) i izgradnja jake tržišne prepoznatljivosti ugostiteljskih objekata nosioca standarda Okusi i njihovog identiteta kao mjesta koja garantiraju i pružaju istinski doživljaj lokalnih jela, pića i domaćih tradicijskih proizvoda

Krajnji cilj je kontinuitet i održivost kvalitete ponude, postizanje izvrsnosti i inovativnosti u upotrebi tradicijskih namirnica, te u konačnici oblikovanje tematskih restorana - restorana s tradicijom koji će stalno nuditi više tipičnih lokalnih jela uz istovremenu mogućnost aktivnog sudjelovanja gosta u izboru i pripremi hrane i napitaka

Standard Okusi je zapravo izgradnja zajedničkog identiteta za doživljaj lokalnih jela, pića i proizvoda uz svojevrsno obećanje gostima da u označenom objektu postoji dnevna ponuda tradicijskih jela i pića.

Kriteriji za dodjelu standarda definirani su Pravilnikom. Standard se može dodijeliti ugostiteljskom objektu koji u pravilu radi najmanje tri godine i koji zadovolja utvrđene minimalne uvjete: da u dnevnoj ponudi ima najmanje dva lokalna tradicijska jela i šest etiketa pića, od kojih su najmanje četiri vina, te da je prilikom vrednovanja objekta (koje se provodi u pet kategorija: Hrana, Usluga, Piće, Ambijent, Okoliš i od kojih se svaka sastoji od pet kriterija) ostvario minimalno 75 od maksimalno mogućih 100 bodova.

Standard se može utvrditi za slijedeće vrste objekata: turističko obiteljsko seosko gospodarstvo, kušaonica, etno kuća, bistro, gostionica, krčma, restoran, kavana, hotel. Nosilac standarda označava se tipiziranom pločom koja sadrži jedinstveni znak i logotip, lokalno-regionalni naziv projekta na hrvatskom jeziku i tekst Okusi hrvatske tradicije na engleskom jeziku.